Böcker som jag är medförfattare till

Hälsa & folkbildning första boken

Hälsa & Folkbildning är ett bokprojekt som arbetar med upplysning och folkbildning i hälsofrågor ur ett internationellt perspektiv. Projektet står för hälsofrihet och mångfald och vill bidra till att det medicinska monopolet i Sverige luckras upp och avvecklas. Detta är den första boken i en serie av tre.

Hälsa & folkbildning andra boken

Författaren och samhällsdebattören Stefan Whilde tillsammans med Jane Hansson på Bokförlaget Hansson@Notis startade hösten 2015 projektet Hälsa och Folkbildning. Människor med olika bakgrund och erfarenhet bjöds in för att medverka som skribenter i en serie om tre folkbildande böcker. Ledord var bredd och spets. Dörren hölls öppen för alla; läkare (även skolmedicinska), vårdpersonal, terapeuter, massörer, akupunktörer, patienter, journalister... alla. Vår idé var att likt en folkrörelse låta folk få komma till tals och berätta sin historia och dela sina erfarenheter och sina kunskaper

Hälsa & folkbildning tredje boken

Bokprojektet Hälsa & Folkbildning arbetar för hälsofrihet och medicinsk mångfald i hela Norden. Sammanlagt medverkar 200 skribenter i en serie om fyra helt unika böcker. Besök Hälsa & Folkbildning på Facebook.

Hälsa & Folkbildning, fjärde boken

Hälsa & Folkbildning är ett nordiskt projekt för hälsofrihet och medicinsk mångfald. I fyra helt unika böcker på sammanlagt 1500 sidor berättar 200 engagerade skribenter om hälsa i ett brett, internationellt perspektiv.