Utbildning & föreläsningar

Hälsan är viktig!

Grunden till en bra hälsa handlar om dig och de val du gör i livet. Hälsan är grunden till allt, du kan uträtta under när du upplever att du mår bra.

- det vill säga att finna en sund balans i ditt liv.

Homeopatin behandlar dig.

När en människa utsätts för en stor psykisk påfrestning sker också en förändring i hjärnan i ett specifikt område. När vi befinner oss i denna läknings fas är det vanligt med smärtor, vi återhämtar oss för det mesta inom loppet av några veckor om processen får ha sin naturliga gång. Det är här den homeopatisk behandlingen är så fantastisk, homeopaten tittar på helheten, behandlar dig.

Oneness, Enhet

Oneness handlar om dig och hur du möter dig själv på ett djupare plan. Enhet ger oss möjlighet att ansluta oss med det vi saknar, vårt Högre själv, vilket ger oss möjligheten att uppleva störrre frid för att fullfölja vårt livs syfte. Varje människa här på jorden, förtjänar det här tillståndet. Att uppleva livet från ett vackert sant, glädjefyllt tillstånd.

Ayurvedans tre budord

  •  Mat är din medicin
  • Livsstilen bör utformas efter de element som är dominerande hos dig
  • Tanken, sympati är startpunkten på ett positivt flöde

Workshop - det högre medvetandet-Enhet

Workshop som leder oss att sätta fokus på dig. 

Vårt Högre jag baseras på kunskap som anskaffas, intelligens baseras på lärande som sker i varje stund och som leder oss att sätta fokus på ett högre medvetande. Lärande sker inte med ålder. Det sker när du är beredd att motta det.


Hälsa är en sammanfogad upplevelse av sinne, kropp och medvetande. Hälsa är inte bara att läka den fysiska kroppen, utan också att läka sinnet och ge näring åt medvetandet, vårt Högre själv.
Hälsa är en resurs i det vardagliga livet, inte bara en målsättning i livet. När kroppen håller oss i balans, då finns ett flöde i ditt liv.

När du får ett högre medvetande förstår du att den inre världen speglar den yttre världen. Där det finns kärlek, där finns det också liv. Kärleken håller oss vid liv. Livet är en vacker resa för dig.