Homeopati, bli friskare i grunden

Man åstadkommer fantastiska resultat med homeopatiska läkemedel och de flesta sjukdomar kan behandlas med mycket goda resultat

Homeopatin, med dess betoning på att låta kroppen utnyttja sin egen helande kraft, är kanske en av de mest populära alternativa metoderna. Homeopatin behandlar hela individen. Homeopaten tar hänsyn till hela människan. Kroppen, själen och även det andliga.

Homeopatiska läkemedel stimulerar vårt immunsystem till att mer effektivt ta itu med sjukdom. En homeopat erkänner alla dina symtom, inklusive känslomässiga och mentala förändringar. Sedan skrivs ett homeopatiskt medel ut som passar ditt exakta tillstånd. Genom århundraden har en sofistikerad homeopatisk modell utvecklats som låter oss förstå hur alla våra symtom relaterar till varandra.

Homeopati behandlar aldrig enbart symtom utan försöker finna den bakomliggande orsaken som alla symtom härrör från.

Homeopati ser människan som en helhet där känslor, tankar och kropp samverkar. Behandlingen anpassas alltid individuellt. Homeopatin behandlar hela dig och stärker även ditt immunförsvar från grunden. Målet är att du skall bli frisk från grunden och förbli frisk.

Du väljer naturligtvis själv om du vill bli frisk från din urinvägsinfektion eller att äta ytterligare antibiotikakurer och gå vidare med denna obalans. Detta kan även gälla alla andra sjukdomar som du har med dig från dina föräldrar, i vissa fall flera generationer bakåt i ditt livsträd. Vill du bli frisk och stärka ditt immunsystem, så att kroppen själv förhindrar framtida obalanser, besök då en homeopat.

Den homeopatiska behandlingen har förmågan att öppna stängda dörrar där du kan möta dig själv till exempel att börja förstå de känslomässiga trauman som du bär på. Det är en början på en inre läkning utav obalanserna. Till exempel långvarig sorg kan bli till hjälplöshet om du inte tar bort denna obalans.

Resan 2007 med Spiritual Awakening fick mig att inse, att jag ville utveckla mig ännu mer. Mitt liv behövde det, vägen till ett Uppvaknande, till den högre intelligensen. Att våga bry sig om sig själv, sina nära och kära, samt medmänniskor. Det är för mig livets gåva. En god hälsa som styr våra liv. Det är när vi har en god hälsa och en högre intelligens som vi vågar göra förändringar till det bättre. En god hälsa som väcker liv i våra organ.

Kärlek helar oss, och för den som lever i sitt hjärta
hen saknar aldrig kärleken

Homeopatiska behandlingar

Konsultation tar ca 1-2 timmar och priset är 1650kr inklusive homeopatisk medicin.

Jag ger även konsultationer per skype när avstånden blir för långa, samma kostnad 1650kr inklusive homeopatisk medicin.