AYURVEDA

Ayurveda är ett ord på sanskrit som betyder ”Kunskap om Livet” och är en flera tusen år gammal visdom med ursprung i Indien. Kunskapen är väl beprövad och till synes enkel i sin uppbyggnad.

Ayurveda utgår från en helhetssyn på människan där kropp och sinne är oupplösligt förenade. För att förstå sig själv, varför du mår och känner som du gör, måste du lära känna din egen personlighet och få kunskap om sinnets anatomi.

Din livsstil skapar obalanser.

Stress påverkar oss olika. Vi har redan konstaterat att många av de problem som vi västerlänningar lider av faktiskt beror på att vi inte följer naturens växlingar. På samma sätt lyssnar vi inte heller till våra individuella behov under olika perioder av livet, utan följer de värderingar som råder i vårt samhälle när det gäller hur man ska leva och vad man ska göra. Att vi lever på detta sätt påverkar oss olika, beroende på vilken kroppstyp vi har. Vi får olika psykologiska emotionella reaktioner och även olika fysiska besvär som ett resultat av att vi lever lite vid sidan av hur vi borde.

Om du känner att du kommit till en punkt i livet där det är dags att göra ett nytt vägval.

Om du arbetar för mycket eller på annat sätt tröttar ut både kropp och själ, vet du att du är mera mottaglig för t o m enkla symtom som förkylning. Har du däremot regelbundet kontakt med ditt inre undgår du lättare att svepas med i den yttre karusellen i samhället. När du därigenom är mer utvilad och alert, kan du från detta klarare tillstånd lättare observera och lyssna på din inre röst som känner dina behov och resurser. Du behöver aldrig ha så bråttom att du inte hinner leva. I så fall har du i dig själv ett praktikexempel på intellektets misstag. Bestäm träff med dig själv regelbundet. Vänta inte med att leva till i morgon.

Välj då en balanserad livsstil.

I stället för att låta vår livsstil göra oss sjuka, deprimerade eller trötta. Kan vi sträva efter att anpassa vårt sätt att leva så att det verkligen passar oss. Det första vi kan göra för att få lite perspektiv är att fråga oss själva vad som är viktigast för dig av följande saker:

  1. Att vara fysiskt frisk.
  2. Att vara älskad av andra människor.
  3. Att leva efter dina etiska principer.
  4. Att ha ett meningsfullt yrke.
  5. Att vara till glädje för andra människor.
  6. Att uträtta något under din tid på jorden.
  7. Att uttrycka din kreativa förmåga.

Enligt ayurveda påverkas vi hela tiden av vår omgivning på alla plan - inte bara när det gäller vilka kläder vi gillar utan också våra värderingar om hur vi vill leva, arbeta och förhålla oss till omvärlden.

Du är unik.

Att se på dig själv och din omvärld, ditt dagliga liv och dina aktiviteter utifrån Ayurovedas tre krafter kan hjälpa dig att skapa balans genom att du förstår hur de verkar. När du lär dig att känna igen dem hos dig själv, hos vänner och anhöriga, i saker du gör och upplever, har du ett verktyg som hjälper dig att bättre hantera ditt liv. De flesta av oss är präglade av ett element eller en kombination av två - några få har lika mycket av alla tre. De vanligaste är en kombination av två element där den ena är dominerande över den andra. Kunskap om dessa tre kvaliteter gör det möjligt att anpassa vår livssituation så att den verkligen passar oss.
Ayurveda separerar inte kropp från själ vilket medför att det spelar en avgörande stor roll att själen och psyket mår bra för att kroppen ska må bra.

Ditt liv är viktigt

Rådgör gärna med intellektet, men låt hjärtat fatta beslutet.

AYURVEDA

Ayurveda har mycket gamla rötter men är trots det mycket aktuell i dag. Ayurveda hjälper dig att balansera din livsstil och att se på dig själv och din omvärld.
Att vara sann mot dig själv, skapar en livsstil i harmoni.